Selecteer een pagina

Project digitale zorgverlening - voor zorgverleners

Beste zorgverlener,

Dank dat u de tijd neemt om deze pagina te bezoeken, we hebben uw hulp nodig.

Het project “Digitale zorgondersteuning in de praktijk in Limburg, als hefboom voor Vlaanderen” wil goede gegevensuitwisseling in de zorg- en welzijnssector ondersteunen, promoten en testen. Het gaat niet alleen om gegevens die worden uitgewisseld tussen zorgverleners, zoals tussen een huisarts en een apotheker, of tussen ziekenhuizen maar ook om gegevens die worden gedeeld met de patiënt.

Waarom is het belangrijk dat gegevens op een goede manier worden uitgewisseld?

In de zorg is een goede communicatie en interactie tussen de patiënt, zorgverleners, welzijnswerkers en zorgorganisaties heel belangrijk. De provincie Limburg kent reeds goede samenwerkingsverbanden tussen huisartsen, verpleegkundigen, apothekers, thuiszorgdiensten, sociale diensten, ziekenhuizen, enz. Ondanks deze goede samenwerking is er nog ruimte voor verbetering, in het bijzonder wat de digitale communicatie tussen deze verschillende stakeholders betreft. In sommige situaties worden er zelfs nog geen gegevens uitgewisseld. Dat zorgt ervoor dat het zorgproces niet altijd optimaal verloopt.

Dit project wil de samenwerking tussen alle actoren rond de patiënt optimaal laten functioneren.

Dit alles gebeurt binnen de kaders van het eHealth plan en de Vlaamse strategie rond digitaal zorg- en ondersteuningsplan. Limburg fungeert hiervoor als proeftuin en zal als hefboom gebruikt worden voor de toepassing in heel Vlaanderen.

Binnen het project zullen heel wat ontwikkelingen in de digitale communicatie tussen zorgverleners gebeuren. Wil je op de hoogte blijven van alle gebeurtenissen en resultaten? Laat dan hier je gegevens achter.

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van deze ontwikkelingen

Verwerking persoonsgegevens

10 + 7 =